Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc H (1947) Geheim


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc H Duitsers, die tengevolge van de tegen hen getroffen maatregelen van het nationaal-socialistisch regime destijds hun vaderland hebben verlaten 12 juni 1947 --

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr