Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc I (1948) Geheim


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc I Bezoek van Duitse kinderen, naverwant aan in Nederland wonende Nederlanders, aan Nederland 18 februari 1948 Al. 244 (geheim)
W1 Wijziging 1: voor zover de grootouders van deze kinderen zich niet hebben misdragen 6 januari 1949 Al. 244 (geheim)
W2 Wijziging 2: versoepeling voorschiften 20 maart 1950 Al. 244
3 Beƫindiging regeling: Tijdelijk verblijf van kinderen van vreemde nationaliteit in Nederland.
Vermoedelijk slaat deze op Vc I
3 november 1950 Al. 243

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr