Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc K (1949)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc K Huwelijken met vrouwen van vijandelijke en andere vreemde nationaliteit 19 april 1949 al. 269
B1 Opheffing Commissie voor Huwelijken met vrouwen van vijandelijke en andere vreemde nationaliteit 7 april 1949 331
B2 Voortgezet verblijf van vrouwen van vijandelijke en andere vreemde nationaliteit 17 februari 1951 al. 269
B3 Lijst van landen waarbij diplomatiek betrekkingen zijn aangeknoopt en verbroken 18 februari 1952 al. 194
B4 Wijzing in de lijst met diplomatiek betrekkingen (Japan) 21 juni 1952 al. 194b
B5 Wijzing in de lijst met diplomatiek betrekkingen (China) 4 mei 1956 al. 194-C

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr