Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc L (1950)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc L Telefonisch contact met de Rijksvreemdelingendienst en Visadienst 12 december 1950 al. 322
A1 Bekendmaking openingstijden 7 september 1956 AJZ 5/B.4/A2
W1 Wijziging 1: Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 17 maart 1959 AJZ 5/B.4/A 60
W1 Wijziging 2: vernummeringen 8 december 1959 AJZ 5/B.4/A.79

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr