Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht

Documentatie : (Oude) Vreemdelingencirculaires : (Oude) Vreemdelingencirculaires van voor 1965 : Vc M (1962)


nr. omschrijving datum kenmerk
Vc M Voorschriften voor Registratie van Vreemdelingen 26 juni 1952 al. 352
1 Schrijfwijze namen Indonesiƫrs (1e aanvulling) 23 november 1955 al. 352/A-2
2 Schrijfwijze namen Chinezen (2e aanvulling) 23 november 1955 al. 352/A-2
3a Uniformiteit schrijfwijze aardrijkskundige namen (3e aanvulling) 19 juli 1962 AJZ.1847/E 962.A 124
3b Aanpassing: Uniformiteit schrijfwijze aardrijkskundige namen (3e aanvulling)
(merkwaardige herhaling van "3e aanvulling")
8 maart 1963 AJZ.1847/E 962-A 131
3c Aanpassing: Uniformiteit schrijfwijze aardrijkskundige namen (3e aanvulling)
(merkwaardige herhaling van "3e aanvulling")
12 december 1963 AJZ.1847/E 962-A 149

Bron: Deze vreemdelingencirculaire is afkomstig uit het archief van het museum van de KMar.
Centrum voor Migratierecht - Radboud Universiteit Nijmegen - Nederland
/ / webmaster cmr