Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1998

Eerdere jaren
1994 1995 1996 1997

1998 TBV94 1998/1 Regeling tijdelijk terugkerende Bosniërs (verlenging) 664041/97/IND 5 jan. 1998
1998 TBV94 1998/xx Verlenging geldigheidsduur VTV (ongenummerd)
Zie ook: Deel A4 met name 6.7.2.1
678796/98/IND 9 feb. 1998
1998 TBV94 1998/2 Normbedragen Algemene bijstandswet 686314/98/IND 13 mrt. 1998
1998 TBV94 1998/3 Toepassing artikel 1F Vluchtelingen 76174/98/IND 27 feb. 1998
1998 TBV94 1998/4 Flexibele arbeid 683733/98/IND 02/03/1998
1998 TBV94 1998/5 Te laat ingediende aanvraag verlenging geldigheidsduur 684683/98/IND 7 apr. 1998
1998 TBV94 1998/6 Onbekend Onbekend Onbekend
1998 TBV94 1998/7 Dublin Overeenkomst 677687/98/IND 24 mrt. 1998
1998 TBV94 1998/8 Nieuwe Asielaanvraag 643083/97/IND 26 feb. 1998
1998 TBV94 1998/9 Verlenging en intrekking vvtv 649481/98/IND 15 apr. 1998
1998 TBV94 1998/10 Staatsangehörigkeitsausweis 691912/98/IND 1 apr. 1998
1998 TBV94 1998/11 Plaatsingsprocedure verwijder-centrum Ter Apel 00396/98/IND 19 mei 1998
1998 TBV94 1998/12 onbekend
1998 TBV94 1998/13 Verlenging, niet-verlenging, intrekking v.v.t.v.’s Bosniërs 693723/98/IND 4 jun. 1998
1998 TBV94 1998/14 Overzicht positie minderheden in veilige landen van herkomst 703228/98/IND 18 jun. 1998
1998 TBV94 1998/15 Leemtewet 695738/97/IND 24/06/1998
1998 TBV94 1998/16 Volledig herschreven Deel A 1-8 en Deel B4 92500/98/IND 23 jun. 1998
1998 TBV94 1998/17 Koppelingswet 705110/98/IND 30 juni 1998
1998 TBV94 1998/18 Normbedragen Abw per 1 juli 1998 699589/98/IND 1 jul. 1998
1998 TBV94 1998/x Aanvullende bepalingen in verband met koppelingswet (ongenummerd) 707690/98/IND 17 jul. 1998
1998 TBV94 1998/19 Verwijdering/declareren van kosten 698015/98/IND 21 jul. 1998
1998 TBV94 1998/20 Medische behandeling en asielprocedure
Zie ook: Deel B7 en B16 (van Vc94)
712133/98/IND 10 aug. 1998
1998 TBV94 1998/21 Relatieverklaring
Zie ook: Deel A4 onder 6 (vergunning tot verblijf) 6.1.2
710858/98/IND 17 aug. 1998
1998 TBV94 1998/22 Leemtewet (wijziging vreemdelingenwet); Herhaalde asielaanvraag 708831/98/IND 24 sep. 1998
1998 TBV94 1998/23 Presentatie asielzoekers
Zie ook: Deel A6 onder 9 (m.n. 9.2.1.)
556555/96/IND 16/09/1998
1998 TBV94 1998/24 Middeleneis geregistreerd partnerschap 670427/97/IND 30 sep. 1998
1998 TBV94 1998/25 Kinderen met Britse nationaliteit/paspoorten 699610/98/IND 25 sep. 1998
1998 TBV94 1998/26 Overeenkomst van Dublin (Dublingehoor) 721366/98/IND 9 okt. 1998
1998 TBV94 1998/27 Gelegaliseerde bescheiden betreffende de staat van personen 721791/98/IND 20 nov. 1998
1998 TBV94 1998/28 Wettelijk vereiste machtiging tot voorlopig verblijf 699623/98/IND 10 nov. 1998
1998 TBV94 1998/29 Irak, Soedan Somalië
Zie ook: Deel B7 onder 15 (gedoogden en ontheemden)
733884/98/IND 08/12/1998
1998 TBV94 1998/30 Contra-indicaties: onthouding van vvtv 726756/98/IND 21/12/1998

1998 Overzicht aanvulling nr 20 van de Vc94 682749/98/IND 2 apr. 1998
1998 Overzicht aanvulling nr 21 van de Vc94 onbekend
1998 Overzicht aanvulling nr 22 van de Vc94 722733/98/IND 1 dec. 1998

Latere jaren
1999 2000 2001