Centrum voor Migratierecht - Vreemdelingencirculaire 2013

De Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) is per 1 april 2013 volledig herzien

De verschillen met de oude Vc 2000 zijn dusdanig groot dat een nieuwe benaming op zijn plaats is:
In dat verband wordt hier de aanduiding Vc 2013 gehanteerd.

De links hieronder geven de oude en de nieuwe tekst van de Delen A en C van de Vc.
Gemakshalve wordt daarnaar verwezen in de vorm van Vc 2000 (oud) en Vc 2013 (nieuw):

Deze links bevatten transponeringstabellen van oud naar nieuw en van nieuw naar oud.

Bron:
De nieuwe tekst van
de delen A en C van de Vreemdelingencirculaire (Vc 2000) per 1 april 2013:
De nieuwe tekst van
deel B van de Vreemdelingencirculaire (Vc 2000) per 1 juni 2013:

Web Statistics