Centrum voor Migratierecht - Vreemdelingencirculaire van 2000 naar 2013

Terug naar het overzicht van Vc 2000 en Vc 2013

Transponeringstabel van Deel A van de OUDE Vc 2000 naar de NIEUWE Vc 2013

Klik HIER voor de Transponeringstabel van Deel A de andere kant op: van 2013 naar 2000


Hieronder staat een overzicht van de OUDE en de NIEUWE bepalingen in Deel A van Vc 2013 voor zover die met elkaar corresponderen.


Het betreft uitsluitend:
Vc 2000 par. nr.A-DeeltitelParagraaftitelVc 2013 par. nr.Paragraaftitel
A1AlgemeenAlgemeen-
A1/1AlgemeenKarakter en indeling Vc-
A1/2AlgemeenBevoegdheden-
A1/3AlgemeenInformatie en contactgegevens-
A1/4AlgemeenBestuurlijke Informatievoorziening binnen de vreemdelingenketen-
A1/4.1AlgemeenAlgemeen-
A1/4.2AlgemeenRapportage Vreemdelingenketen-
A1/5AlgemeenKlachten-
A1/6AlgemeenRegistratie en Identificatie-
A1/6.1AlgemeenAlgemeen-
A1/6.2AlgemeenHet PIL-
A1/6.3Algemeende BVV-
A1/6.4AlgemeenHet gegevenswoordenboek voor de vreemdlingenketen-
A1/6.5AlgemeenArchivering-
A2ToegangToegangA1
A2/1ToegangAlgemeen-
A2/2ToegangBegrippen-
A2/3ToegangAmbtenaren belast met grensbewaking, geografische verdelingA1/2Bevoegdheid
A2/4ToegangOverschrijding van de buitengrenzen en toegangsvoorwaarden-
A2/4.1ToegangGrensdoorlaatpostenA1/7.1Controle
A2/4.2ToegangToegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen-
A2/4.2.1ToegangGrensoverschrijdingsdocumentA1/4.1
A1/4.2
Documenten voor grensoverschrijding
Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens
A2/4.2.2ToegangVisumA1/4.3Visum
A2/4.2.3ToegangReisdoel en middelen van bestaan-
A2/4.2.3.1ToegangReisdoelA1/4.4Reisdoel
A2/4.2.3.2ToegangMiddelen van bestaanA1/4.5
A1/4.6
A1/4.7
Middelen van bestaan
Deponeren retourticket en garantiesom
Garantstelling door derde
A2/4.2.4ToegangSignalering ter fine van weigeringA1/3Voorwaarden
A2/4.2.5ToegangGevaar voor de openbare orde of nationale veiligheidA1/3Voorwaarden
A2/4.3ToegangVisa en visumafgifte aan de grens-
A2/4.3.1ToegangAlgemeen-
A2/4.3.2ToegangPlaats van afgifte visa-
A2/4.3.3ToegangSoorten Visa-
A2/4.3.3.1ToegangSchengenvisaA1/4.7Garantstelling door derde
A2/4.3.3.2ToegangNationale visaA1/5.3
A1/5.4
terugkeervisa
visum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D)
A2/4.3.4ToegangVerplichting tot aanmelding-
A2/4.3.5ToegangkostenA1/5.2Kosten visa
A2/4.3.6ToegangWijziging van visaA1/5.1Wijzigen visa
A2/4.3.6.1ToegangOmzetten enkelvoudig visum in een meervoudig visumA1/5.1Wijzigen visa
A2/4.3.6.2ToegangVerlenging van geldigheidsduurA1/5.1Wijzigen visa
A2/4.3.7ToegangNietigverklaring en intrekking van visaA1/2Bevoegdheid
A2/4.3.8ToegangVisumfaciliteiten aan de grensA1/5.1Wijzigen visa
A2/4.3.8.1Toegangsoorten visa-
A2/4.4ToegangVrije termijn-
A2/4.4.1ToegangVoorwaarden voor verblijf in de vrije termijn-
A2/4.4.2ToegangVerplichtingen in verband met de grensoverschrijding-
A2/4.4.3ToegangHet bepaalde bij en krachtens de Vw-
A2/4.4.4ToegangMiddelen van bestaanA1/4.5Middelen van bestaan
A2/4.4.5ToegangArbeid verrichten in strijd met de Wav-
A2/4.4.6ToegangGevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheidA1/6Vrije termijn
A2/4.4.7ToegangDe duur van de vrije termijnA1/6Vrije termijn
A2/5ToegangToezicht aan de buitengrens, toegangsverlening en toegangsweigering-
A2/5.1ToegangAlgemene aandachtspunten-
A2/5.2ToegangMinimumcontrole en grondige controle-
A2/5.2.1ToegangMinimumcontrole-
A2/5.2.2ToegangGrondige controle-
A2/5.3ToegangStempelen-
A2/5.4ToegangToegangsverlening onder voorwaardenA1/7.2Toegang onder voorwaarden
A2/5.5ToegangToegangsweigering-
A2/5.5.1ToegangAlgemene bepalingenA1/7.3Weigeren van toegang
A2/5.5.2ToegangProcedures voor weigering van toegang aan de grensA1/7.3Weigeren van toegang
A2/5.5.3ToegangWeigering vanwege gevaar voor volksgezondheidA1/7.3Weigeren van toegang
A2/5.5.4ToegangAanwenden van rechtsmiddelenA1/7.3Weigeren van toegang
A2/5.5.5ToegangDe toegang blijft geweigerd-
A2/5.5.6ToegangDublinzaken-
A2/5.5.7ToegangVerplichtingen voor geweigerde en vervoerderA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/5.5.8ToegangBijzondere aandachtspunten voor de grensdoorlaatpostenA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/5.5.9ToegangRegistratie-
A2/6ToegangSpecifieke voorschriften voor grenscontroles en categorieën personen-
A2/6.1ToegangSpecifieke voorschriften voor grenscontroles-
A2/6.1.1ToegangZeevaart-
A2/6.1.2ToegangLuchtvaart-
A2/6.2ToegangSpecifieke voorschriften voor categorieën personen-
A2/6.2.1ToegangNederlanders en daarmee gelijkgestelde personenA1/4.8
A1/4.9
Aannemelijk maken Nederlanderschap
Procedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijding
A2/6.2.2ToegangOnderdanen van de EU, de EER en Zwitserland-
A2/6.2.2.1ToegangOvereenkomsten, betrokken landen en toepassingsgebied-
A2/6.2.2.2ToegangOnderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden)A1/4.10
A1/7.3
Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland
Weigeren van toegang
A2/6.2.2.3ToegangOnderdanen van België en LuxemburgA1/4.11Diplomatieke en consulaire koeriers
A2/6.2.3ToegangBijzondere categorieën personen-
A2/6.2.3.1ToegangDiplomatieke en consulaire ambtenaren-
A2/6.2.3.2ToegangDiplomatieke en consulaire koeriers-
A2/6.2.3.3ToegangLeden van internationale organisaties-
A2/6.2.3.4ToegangTe volgen gedragslijn bij twijfelA1/2Bevoegdheid
A2/6.2.4ToegangPersonen die reizen op een collectief reisdocument-
A2/6.2.4.1ToegangSoorten collectieve reisdocumenten-
A2/6.2.4.2ToegangControle van personen reizend op een collectief reisdocument-
A2/6.2.5ToegangPiloten en andere bemanningsleden van luchtvaartuigen-
A2/6.2.6ToegangTransitpassagiers van vliegtuigen-
A2/6.2.7ToegangZeelieden-
A2/6.2.7.1ToegangSpecifieke voorschriften voor zeeliedenA1/4.12Passagierende zeelieden
A2/6.2.7.2ToegangZieke zeeliedenA1/7.2Toegang onder voorwaarden
A2/6.2.7.3ToegangWerkzoekende zeeliedenA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.8ToegangWerknemers van een boorplatform en suppliers-
A2/6.2.8.1ToegangAlgemene beleidsregelsA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.8.2ToegangVertrek naar een boorinstallatieA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.8.3ToegangWalverlofA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.8.4ToegangVreemdelingen die werkzaam zijn in de offshoresectorA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.9ToegangMinderjarigen (inclusief adoptie(f)- en pleegkinderen)-
A2/6.2.9.1ToegangMinderjarigen die reizen onder begeleiding-
A2/6.2.9.2ToegangAlleenreizende minderjarigenA1/7.3Weigeren van toegang
A2/6.2.9.3ToegangAdoptie(f)- en pleegkinderenA1/4.13Adoptiekind, adoptiefkind en pleegkind
A2/6.2.10ToegangVreemdelingen aan wie lang verblijf is toegestaan-
A2/6.2.10.1ToegangIn Nederland voor lang verblijf toegelaten vreemdelingenA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.10.2ToegangVreemdelingen die een beslissing over verblijf mogen afwachten-
A2/6.2.10.3ToegangIn de overige Schengenstaten voor lang verblijf toegelaten vreemdelingenA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.11ToegangVluchtelingen-
A2/6.2.11.1ToegangHouders van reisdocumenten voor vluchtelingenA1/3Voorwaarden
A2/6.2.11.2ToegangUitgenodigde vluchtelingenA1/8Bijzondere categorieën
A2/6.2.12ToegangHouders van vreemdelingenpaspoorten (staatlozen)-
A2/7ToegangVerplichtingen voor vervoerders, bestuurders en gezagvoerdersA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1ToegangVerplichtingen voor vervoerdersA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.1ToegangInleidingA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.2ToegangZorgplichtA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.3ToegangafschriftplichtA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.4ToegangpassagiersinformatieplichtA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.5ToegangTerugvoerplichtA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.6ToegangStrafrechtelijke aansprakelijkheidA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.1.7ToegangAansprakelijkheid voor uitzettings- en verblijfskostenA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/7.2ToegangVerplichtingen voor bestuurders en gezagvoerdersA1/9Verplichtingen voor vervoerders
A2/8ToegangOndersteuning van doorgeleiding bij verwijdering door de luchtA1/7.4Ondersteuning van doorgeleiding bij verwijdering door de lucht
A3ToezichtToezichtA2
A3/1ToezichtInleiding-
A3/1.1ToezichtAlgemeen-
A3/1.2ToezichtAmbtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen-
A3/1.3ToezichtOpsporing van de bij de Vw strafbaar gestelde feiten-
A3/2ToezichtOperationeel vreemdelingentoezicht-
A3/2.1ToezichtInleiding-
A3/2.2ToezichtVreemdelingentoezicht en opsporing van strafbare feiten-
A3/2.3ToezichtOperationeel toezicht in het binnenland-
A3/2.4Toezicht--- vervallen-
A3/3ToezichtStaande houden, overbrengen en ophouden-
A3/3.1ToezichtHet doelA2/2Staande houden, overbrengen en ophouden
A3/3.2ToezichtDe bevoegdheid-
A3/3.3ToezichtDe toepassingA2/2Staande houden, overbrengen en ophouden
A3/3.4ToezichtIdentiteitsdocumenten-
A3/3.5ToezichtOverbrenging naar een plaats bestemd voor verhoor-
A3/3.6ToezichtOnderzoek identiteit en verblijfsstatus-
A3/3.6.1ToezichtOnderzoek aan kleding of lichaam en het doorzoeken van zakenA2/3Onderzoek identiteit en verblijfsstatus
A3/3.6.2ToezichtOnderzoek identiteitA2/3Onderzoek identiteit en verblijfsstatus
A3/3.6.3ToezichtOnderzoek verblijfsstatusA2/3Onderzoek identiteit en verblijfsstatus
A3/3.7ToezichtRechtsbijstandA2/4Rechtsbijstand
A3/3.8ToezichtHet verhoorA2/5Verhoor
A3/3.9ToezichtVerlenging ophoudingA2/6Verlenging en einde ophouding
A3/3.10ToezichtRegime waaraan de opgehouden persoon is onderworpen-
A3/3.10.1ToezichtAlgemeenA2/6Verlenging en einde ophouding
A3/3.10.2ToezichtKennisgeving aan derdenA2/7Kennisgeving aan derden
A3/3.11ToezichtBeëindiging van de vrijheidsontnemingA2/6Verlenging en einde ophouding
A3/4ToezichtOnderzoek van vervoermiddelen-
A3/5ToezichtBevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten-
A3/5.1ToezichtAlgemeen-
A3/5.2ToezichtStellen van aantekeningen-
A3/5.2.1ToezichtAlgemeenA2/8Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten
A3/5.2.2ToezichtAantekeningen door grensbewakingsambtenaren-
A3/5.2.3ToezichtAantekeningen door toezichtsambtenaren-
A3/5.2.4ToezichtDoorhaling of vervallenverklaring van aantekeningenA2/8Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten
A3/5.3ToezichtTijdelijk in bewaring nemen van reis- en identiteitspapieren-
A3/5.3.1ToezichtAlgemeen-
A3/5.3.2ToezichtGevallen waarin tijdelijke bewaring geoorloofd isA2/8Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten
A3/6ToezichtBinnentreden-
A3/6.1ToezichtAlgemeen-
A3/6.2ToezichtBinnentreden met toestemming van de bewonerA2/9Binnentreden
A3/6.3ToezichtBinnentreden zonder toestemming van de bewoneA2/9Binnentreden
A3/7ToezichtVerplichtingen in het kader van toezicht-
A3/7.1ToezichtInleiding-
A3/7.2ToezichtVerplichting tot opgave van verhuizing-
A3/7.3ToezichtVerplichting tot het verstrekken van gegevens-
A3/7.3.1ToezichtAlgemeen-
A3/7.3.2ToezichtOp vordering verstrekken van gegevensA2/10.2Verplichting tot het verstrekken van gegevens
A3/7.3.3ToezichtMelding door de vreemdeling zonder rechtmatig verblijf-
A3/7.3.4ToezichtKennis geven van het verschaffen van nachtverblijfA2/10.2Verplichting tot het verstrekken van gegevens
A3/7.3.5ToezichtVerstrekken gegevens over (vroegere) buitenlandse werknemersA2/10.2Verplichting tot het verstrekken van gegevens
A3/7.3.6ToezichtMededeling omtrent zoeken of gaan verrichten van arbeid-
A3/7.3.7ToezichtMededeling omtrent het vervallen van het verblijfsdoel-
A3/7.3.8ToezichtVerplichtingen op grond van de Awb-
A3/7.4ToezichtVerlenen van medewerking aan identificatie-
A3/7.4.1ToezichtAlgemeenA2/10.1Verlenen van medewerking aan identificatie
A3/7.4.2ToezichtFoto’s en vingerafdrukkenA2/10.1Verlenen van medewerking aan identificatie
A3/7.5ToezichtHet verlenen van medewerking aan een medisch onderzoek-
A3/7.6ToezichtAanmelding na binnenkomst in Nederland-
A3/7.6.1ToezichtVerblijf langer dan drie maandenA2/10.3Meldplicht
A3/7.6.2ToezichtVerblijf korter dan drie maanden-
A3/7.7ToezichtPeriodieke aanmeldingen-
A3/7.7.1ToezichtPeriodieke aanmelding ex artikel 4.51 Vb-
A3/7.7.1.1ToezichtAlgemeenA2/10.3Meldplicht
A3/7.7.1.2ToezichtOntheffing en termijnstellingA2/10.3Meldplicht
A3/7.7.1.3ToezichtStellen van aantekeningenA2/10.3Meldplicht
A3/7.7.1.4ToezichtNiet voldoen aan de meldplicht en vertrek van de vreemdeling-
A3/7.7.2ToezichtIndividuele verplichting tot periodieke aanmeldingA2/10.3Meldplicht
A3/7.8ToezichtHet inleveren van het document bedoeld in artikel 9 Vw-
A3/7.9ToezichtToezicht op documenten-
A3/7.9.1ToezichtAangifte van vermissing van documentenA2/11Toezicht op bewijsmiddelen
A3/7.9.2ToezichtVervanging van identiteitspapierenA2/11Toezicht op bewijsmiddelen
A3/7.9.3ToezichtGedragslijn bij vreemdelingen zonder documentenA2/11Toezicht op bewijsmiddelen
A3/8ToezichtBeschikbaar houden en fouilleringA2/10.4Veiligheidsfouillering
A3/9ToezichtSignaleringenA2/12Signaleringen
A3/9.1ToezichtInleiding-
A3/9.1.2ToezichtHet OPS-
A3/9.1.3ToezichtHet (N)SIS-
A3/9.1.4ToezichtVerhouding OPS en (N)SIS-
A3/9.2ToezichtSoorten signaleringen-
A3/9.2.1ToezichtSignalering ÔONGEWÕ (ongewenst verklaard ex artikel 67 Vw)-
A3/9.2.2ToezichtSignalering IRV op grond van artikel 66a, zevende lid VwÕ(inreisverbod op grond van artikel 66a, lid 7 Vw)-
A3/9.2.3ToezichtSignalering inreisverbod (inreisverbod anders dan op grond van artikel 66a, lid 7 Vw)-
A3/9.2.4ToezichtSignalering ÔOVRÕ (ongewenst vreemdeling)-
A3/9.3ToezichtHandelwijze bij een als ongewenst gesignaleerde vreemdeling-
A3/9.4ToezichtSignaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragen-
A3/9.5ToezichtSignalering en weigering van toegang-
A3/9.5.1ToezichtAlgemeen-
A3/9.5.2ToezichtAsielaanvraag-
A3/9.5.3ToezichtBezit geldige verblijfstitel/(N)SIS-signalering-
A3/9.5.4ToezichtBezit geldige verblijfstitel/OPS-signalering-
A3/9.6ToezichtOpneming en vervallen van signaleringen-
A3/9.6.1ToezichtInleiding-
A3/9.6.2ToezichtOpnemen van signaleringen-
A3/9.6.3ToezichtBehandeling van het verzoek om opheffing van signalering-
A3/9.6.3.1ToezichtOpheffing van signaleringen in het (N)SIS-
A3/9.6.3.2ToezichtOpheffing van signaleringen in het OPS-
A3/9.6.3.3ToezichtRechtsmiddelen-
A3/9.6.4ToezichtToegangsverlening aan een gesignaleerde vreemdeling-
A3/10ToezichtGedragslijn bij ongewenste politieke activiteitenA2/13Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten
A4Vertrek en uitzettingVertrek en uitzettingA3
A4/1Vertrek en uitzettingInleiding-
A4/2Vertrek en uitzettingZelfstandig vertrek-
A4/2.1Vertrek en uitzettingDe rechtsplicht om Nederland uit eigen beweging te verlatenA3/2Zelfstandig vertrek
A4/2.2Vertrek en uitzettingHet vorderen van medewerking aan de voorbereiding van vertrekA3/2Zelfstandig vertrek
A4/2.3Vertrek en uitzettingEen klacht schort het vertrek uit Nederland niet op-
A4/2.4Vertrek en uitzettingVertrek naar een ander land dan het land van herkomst-
A4/2.5Vertrek en uitzettingVervallen-
A4/3Vertrek en uitzettingVertrektermijnen-
A4/3.1Vertrek en uitzettingToekennen van een vertrektermijn voor zelfstandig vertrek-
A4/3.2Vertrek en uitzettingIn mindering brengen van beroepstermijn op de vertrektermijn-
A4/3.3Vertrek en uitzettingVerkorten of onthouden van de vertrektermijn-
A4/3.4Vertrek en uitzettingVerlengen van de vrijwillige vertrektermijn-
A4/3.4.1Vertrek en uitzettingInleiding-
A4/3.4.2Vertrek en uitzettingProcedureA3/3Vertrektermijnen
A4/3.4.2.1Vertrek en uitzettingIndienen verzoekA3/3Vertrektermijnen
A4/3.4.2.2Vertrek en uitzettingVoorwaarden-
A4/4Vertrek en uitzettingReisdocumentenA3/4Reisdocumenten
A4/4.1Vertrek en uitzettingAanvragen reisdocumenten-
A4/4.2Vertrek en uitzettingGedragslijn als geen reisdocument kan worden verkregen-
A4/4.2.1Vertrek en uitzettingDe diplomatieke vertegenwoordiging wijst de aanvraag af-
A4/4.2.2Vertrek en uitzettingAfgifte van een EU-staat-
A4/4.3Vertrek en uitzettingHet inhouden van documenten-
A4/4.4Vertrek en uitzettingHet stellen van aantekeningen in reisdocumenten-
A4/4.5Vertrek en uitzettingToezending van reisdocumenten aan de grensdoorlaatpost van uitreis-
A4/5Vertrek en uitzettingZelfstandig vertrek gefaciliteerd door IOM-
A4/5.1Vertrek en uitzettingAlgemeen-
A4/5.2Vertrek en uitzettingProcedureA3/5Vertrek met behulp van de IOM
A4/6Vertrek en uitzettingUitzettingA3/6Uitzetting
A4/6.1Vertrek en uitzettingAlgemene uitgangspuntenA3/6Uitzetting
A4/6.2Vertrek en uitzettingGeen uitzetting ondanks de vertrekplichtA3/6Uitzetting
A4/6.3Vertrek en uitzettingVerantwoordelijkheid voor maatregelen uitzettingA3/6Uitzetting
A4/6.4Vertrek en uitzettingAanlevering van de vreemdeling ten behoeve van uitzettingA3/6Uitzetting
A4/6.5Vertrek en uitzettingInformatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzettingA3/6Uitzetting
A4/6.6Vertrek en uitzettingHulpmiddelen ten behoeve van uitzettingA3/6Uitzetting
A4/6.7Vertrek en uitzettingUitzetting via transitluchthaven in een EU-lidstaatA3/6Uitzetting
A4/6.8Vertrek en uitzettingOverdracht aan het voor het asielverzoek verantwoordelijke landA3/6Uitzetting
A4/6.9Vertrek en uitzettingSignalering in het opsporingsregister-
A4/6.10Vertrek en uitzettingBericht van vertrekA3/6Uitzetting
A4/6.11Vertrek en uitzettingBericht van ontruimingA3/6Uitzetting
A4/6.12Vertrek en uitzettingGedragslijn indien uitzetting niet mogelijk isA3/6Uitzetting
A4/7Vertrek en uitzettingGeen uitzetting om gezondheidsredenenA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.1Vertrek en uitzettingBeleidA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2Vertrek en uitzettingProcedureA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.1Vertrek en uitzettingBeroep op artikel 64 VwA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.1.1Vertrek en uitzettingProcedure voor opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een verzoek om toepassing van artikel 64 VwA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.1.2Vertrek en uitzettingMedische aspecten parallel aan de asielprocedureA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.2Vertrek en uitzettingProcedure in geval van vreemdelingenbewaringA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.3Vertrek en uitzettingHet raadplegen van het BMAA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.2.4Vertrek en uitzettingGevolgen indiening aanvraagA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.3Vertrek en uitzettingInwilligingA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.3.1Vertrek en uitzettingInwilliging in afwachting van definitieve besluitvormingA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.3.2Vertrek en uitzettingInwilliging in de parallelle procedure in afwachting van definitieve besluitvormingA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.4Vertrek en uitzettingAfwijzingA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.5Vertrek en uitzettingRechtsmiddelenA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.5.1Vertrek en uitzettingAlgemeenA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.5.2Vertrek en uitzettingRechtsmiddelen parallelle procedureA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.6Vertrek en uitzettingProcedure bij zwangerschap/bevallingA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/7.7Vertrek en uitzettingProcedure bij vreemdelingen met TBCA3/7Geen uitzetting om gezondheidsredenen
A4/8Vertrek en uitzettingUitzetting via aanvoerende vervoersondernemingA3/8Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming
A4/9Vertrek en uitzettingVerhaal van kosten van uitzetting-
A4/9.1Vertrek en uitzettingAlgemeen uitgangspuntA3/9Verhaal van kosten van uitzetting
A4/9.2Vertrek en uitzettingVerhaal van kosten op de vreemdelingA3/9Verhaal van kosten van uitzetting
A4/9.3Vertrek en uitzettingVerhaal van kosten op de vervoerder-
A4/9.4Vertrek en uitzettingVerantwoording ontvangen geldenA3/9Verhaal van kosten van uitzetting
A4/10Vertrek en uitzettingVreemdelingen in de strafrechtketenA3/10Vreemdelingen in de strafrechtketen
A4/10.1Vertrek en uitzettingProtocol VRIS-
A4/10.2Vertrek en uitzettingGedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uitlevering vragen-
A4/11Vertrek en uitzettingInternationale overeenkomsten over terug- en overnameA3/11Internationale overeenkomsten over terug- en overname
A5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringHet inreisverbod en de ongewenstverklaringA4
A4/1
A4/2

Inleiding
Het inreisverbod
A5/1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringHet inreisverbod-
A5/2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringHet inreisverbod (artikel 66a)-
A5/2.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorwaardenA4/2.1Gronden voor het inreisverbod
A5/2.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGeen rechtmatig verblijf-
A5/2.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringStrafbaarheid-
A5/3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAan wie wordt geen inreisverbod opgelegdA4/2.2Geen inreisverbod
A5/4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInreisverbod niet zonder terugkeerbesluit-
A5/5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDuur van het inreisverbodA4/2.3
A4/2.4
Duur van het inreisverbod
Procedurele aspecten
A5/6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringProcedurele aspecten-
A5/6.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleiding-
A5/6.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBelangenafwegingen-
A5/6.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringUitvaardiging van een inreisverbod door vreemdelingenpolitie, ZHP of KMar-
A5/6.3.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAlgemeen-
A5/6.3.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorbereidingA4/2.4.1Voorbereiding van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
A5/6.3.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beschikking-
A5/6.3.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringUitreiking van de beschikkingA4/2.4.2
A4/2.5
Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod
A5/6.3.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVerzoek signalering in (N)SIS-
A5/6.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorstel voor een inreisverbod door vreemdelingenpolitie, ZHP of KMar-
A5/6.4.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGegevens-
A5/6.4.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorbereiding-
A5/6.4.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beschikking-
A5/6.4.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringUitreiking van de beschikking-
A5/6.4.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringSignalering in het (N)SIS-
A5/6.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringHet inreisverbod door de IND-
A5/6.5.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAlgemeen-
A5/6.5.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beschikking en de uitreiking van de beschikking-
A5/6.6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBezwaar en beroep-
A5/6.7Het inreisverbod en de ongewenstverklaringStellen van aantekeningen-
A5/6.8Het inreisverbod en de ongewenstverklaringSignalering in verband met het inreisverbod-
A5/6.9Het inreisverbod en de ongewenstverklaringStrafbare feiten-
A5/7Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOpheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod-
A5/7.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAlgemeen-
A5/7.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe vorm van de aanvraagA4/2.5.1De vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
A5/7.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe inhoud van de aanvraag-
A5/7.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van de aanvraag-
A5/7.4.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringAlgemeenA4/2.5.2Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
A5/7.4.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVerzoek om opheffing inreisverbod bij gevaar nationale veiligheidA4/2.5.3Aanvraag tot opheffing van het inreisverbod bij gevaar nationale veiligheid
A5/7.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beslissing op de aanvraag en de signalering-
A5/8Het inreisverbod en de ongewenstverklaringTijdelijke opheffing van het inreisverbodA4/2.5.4
A4/2.5.5
Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
Ambtshalve opheffing van het inreisverbod
A5/9Het inreisverbod en de ongewenstverklaringEU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieleden-
A5/10Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOngewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGronden voor ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringProcedurele aspectenA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringIndienen van een voorstelA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorbereidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringuitreiking van de beschikkingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBezwaar en beroepA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringGeen opschortende werking in bezwaarA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringStellen van aantekeningenA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.3.7Het inreisverbod en de ongewenstverklaringSignalering in verband met de ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOpheffing van de ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe vorm van de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe inhoud van de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.4.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beslissing op de aanvraag en de signaleringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringTijdelijke opheffing van de ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVorm van het verzoekA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInhoud van het verzoekA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringBeoordeling van het verzoekA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.5Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVoorwaarden aan de tijdelijke opheffingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.5.6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInreis, toezicht en uitreisA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6Het inreisverbod en de ongewenstverklaringEU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieledenA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOngewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringProcedurele aspecten ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringOpheffing van de ongewenstverklaringA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.4.1Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInleidingA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.4.2Het inreisverbod en de ongewenstverklaringVorm van de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.4.3Het inreisverbod en de ongewenstverklaringInhoud van de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A5/10.6.4.4Het inreisverbod en de ongewenstverklaringDe beslissing op de aanvraagA4/3Ongewenstverklaring
A6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenA5
A5/1
A5/2

Inleiding
Algemeen
A6/1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAlgemeen-
A6/1.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenOverzicht vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen-
A6/1.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenMededeling van vrijheidsontnemende maatregelenA5/2.1Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen
A6/1.2.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenMededeling aan de IND-
A6/1.2.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenMededeling aan derden-
A6/1.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAanmelding vreemdelingA5/2.2Aanmelding vreemdeling
A6/1.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet lichten van vreemdelingenA5/2.3Het lichten van vreemdelingen
A6/1.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVrijheidsontnemende maatregelen bij minderjarigenA5/2.4Minderjarigen en gezinnen met minderjarigen
A6/1.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelengezinnen met minderjarige kinderenA5/3Vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
A6/1.7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenGescheiden plaatsen van strafrechtelijk gedetineerden en vreemdelingen-
A6/2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenToegang-
A6/2.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe maatregelen op grond van artikel 6 Vw-
A6/2.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet doel-
A6/2.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe bevoegdheid-
A6/2.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe toepassingA5/3.1
A5/3.2
Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
Gezinnen met minderjarigen
A6/2.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe vormA5/3.1Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
A6/2.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe tenuitvoerlegging-
A6/2.7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe duurA5/3.1Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
A6/2.8Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe beëindiging-
A6/3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVerblijf-
A6/3.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet zich beschikbaar houden (artikel 55, eerste lid, Vw)A5/4Beschikbaar houden op grond van art. 55, lid 1 Vw
A6/3.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet doel-
A6/3.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe bevoegdheid-
A6/3.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe toepassingA5/4Beschikbaar houden op grond van art. 55, lid 1 Vw
A6/3.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe vormA5/4Beschikbaar houden op grond van art. 55, lid 1 Vw
A6/4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenToezicht-
A6/4.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAlgemeen-
A6/4.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet staandehouden en ophouden op grond van artikel 50 Vw-
A6/4.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet beperken van de bewegingsvrijheid op grond van artikel 56 Vw-
A6/4.3.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet doel-
A6/4.3.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe bevoegdheid-
A6/4.3.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe toepassing-
A6/4.3.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe be‘indiging-
A6/4.3.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe vrijheidsbeperkende locatieA5/5
A5/6
Vrijheidsbeperking op grond van art. 56 Vw
Vrijheidsontneming op grond van artikel 59 Vw
A6/5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenUitzetting-
A6/5.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet doel van de maatregelen van artikel 57, 58 en 59 Vw-
A6/5.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet zich ophouden op grond van artikel 57 en 58 Vw-
A6/5.2.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe bevoegdheid-
A6/5.2.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe toepassing-
A6/5.2.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe tenuitvoerlegging-
A6/5.2.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBijstand van een raadsman-
A6/5.2.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe duur-
A6/5.2.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe be‘indiging-
A6/5.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring op grond van artikel 59 Vw-
A6/5.3.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet doel-
A6/5.3.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe bevoegdheid-
A6/5.3.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe toepassing-
A6/5.3.3.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet belang van de openbare orde-
A6/5.3.3.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet belang van de nationale veiligheid-
A6/5.3.3.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet niet of niet langer toepassen van bewaring-
A6/5.3.3.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVreemdelingen die op korte termijn uitgezet kunnen worden-
A6/5.3.3.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring van vreemdelingen met rechtmatig verblijfA5/6.1Vrijheidsontneming van vreemdelingen met rechtmatig verblijf
A6/5.3.3.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring van DublinclaimantenA5/6.2Vrijheidsontneming van Dublinclaimanten
A6/5.3.3.7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring van EU-/EER-, Zwitserse onderdanen en familieleden-
A6/5.3.3.8Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring van gezinnen met minderjarige kinderen-
A6/5.3.3.9Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBewaring na afwijzing tweede of volgende asielaanvraagA5/6.3Vrijheidsontneming na tweede of volgende asielaanvraag
A6/5.3.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe procedure-
A6/5.3.4.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet gehoorA5/6.4Gehoor
A6/5.3.4.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBijstand van een raadsmanA5/6.5Bijstand van een raadsman
A6/5.3.4.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe vorm waarin de maatregel wordt opgelegdA5/6.6De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd
A6/5.3.4.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenVoortzetting van de bewaring op een andere categorie-
A6/5.3.4.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHernieuwde inbewaringstelling op een andere bewaringsgrondA5/6.7Hernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrond
A6/5.3.5Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe duurA5/6.8De duur
A6/5.3.5.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenIndienen van voorlopige voorziening tijdens bewaringA5/6.9Voorlopige voorziening
A6/5.3.6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe tenuitvoerlegging-
A6/5.3.6.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenPlaats van tenuitvoerleggingA5/6.10Tenuitvoerlegging
A6/5.3.6.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenPlaatsing in een justitiële inrichtingA5/6.11Plaatsing in een justitiële inrichting
A6/5.3.6.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDeclaratie van de kosten van bewaring in een politiecel-
A6/5.3.7Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet strafrecht en bewaring-
A6/5.3.7.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHet overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentieA5/6.12Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie
A6/5.3.7.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenTenuitvoerlegging strafrechtelijke vonnis tijdens bewaringA5/6.13Tenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontneming
A6/5.3.8Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenDe beëindigingA5/6.14Beëindiging vrijheidsontneming
A6/6Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenRechtsmiddelen-
A6/6.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenAlgemeen-
A6/6.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBeroep bij de rechtbank-
A6/6.2.1Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBeroep instellen bij de rechtbankA5/7De behandeling van beroep
A6/6.2.2Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenIn kennis stellen van de rechtbank-
A6/6.2.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenBehandeling van de kennisgeving/het 1e beroep door de rechtbankA5/7De behandeling van beroep
A6/6.2.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenProcedure bij voortduren van de vrijheidsontnemingA5/7De behandeling van beroep
A6/6.3Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenHoger Beroep-
A6/6.4Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelenSchadevergoeding-
A7OvergangsrechtOvergangsrecht-
A7/1OvergangsrechtInleiding-
A7/2OvergangsrechtOmzetting van verblijfsvergunningen-
A7/3OvergangsrechtBehandeling van de aanvraag-
A7/3.1OvergangsrechtInleiding-
A7/3.2OvergangsrechtAanvragen verlening of verlenging van een vergunning tot verblijf-
A7/3.3OvergangsrechtAanvragen om verlening van een vergunning tot vestiging-
A7/3.4OvergangsrechtAanvragen om toelating als vluchteling-
A7/3.5OvergangsrechtWijze van behandeling-
A7/4OvergangsrechtRechtsmiddelen-
A7/4.1OvergangsrechtInleiding-
A7/4.2OvergangsrechtBezwaar-
A7/4.3OvergangsrechtBeroep-
A7/4.4OvergangsrechtHoger beroep-
Web Statistics