Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-4 Benelux en EEG

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 4

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 4 Benelux en EEG
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-4 Inhoudsopgave
1 B-4-1 De regelingen
2 B-4-2 Begunstigde E.E.G.-onderdanen
3 B-4-3 Nadere omschrijving van de verschillende groepen begunstigde E.E.G.-onderdanen en aanwijzingen omtrent de regeling van hun verblijf
4 B-4-4 Ontzegging van verblijf of van verder verblijf van een begunstigde E.E.G.-onderdaan
5 B-4-5 Bepalingen van toezicht
6 B-4-6 Uitzetting en daarbij in acht te nemen rechtswaarborgen
7 B-4-7 Bijzondere rechtsmiddelen voor begunstigde E.E.G.-onderdanen