Documentatie Database: Vc : Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1982:
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1982
uitgebracht in 1988

Vc 1982 is vastgesteld bij beschikking van 26 oktober 1982 en in werking getreden op 1 februari 1983
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere Jaren
1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988 TBV82 1988 14 Opgave van numerieke en nominatieve gegevens 046/988 22/01/1988
1988 TBV82 1988 15 Onbekend - jan-apr 1988
1988 TBV82 1988 16 Wijziging zeeliedenbeleid 142/988 03/05/1988
1988 TBV82 1988 17 Slachtoffers van vrouwenhandel 143/988 01/08/1988
1988 TBV82 1988 18 Afschaffing B-status 361/988 01/08/1988
1988 TBV82 1988 19 Aantekeningen in reisdocumenten van (ex) asielzoekers 539/988 25/11/1988

Latere Jaren
1989 1990 1991 1992 1993 1994