Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1994

jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum

1994 TBV 1994/01 Introductie vvtv; ontheemden en gedoogden. Zie ook TBV 1982/88 onbekend 1994
1994 TBV 1994/02 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte onbekend 1994
1994 TBV 1994/03 Introductie nieuw verblijfsdocument 21 feb. 1994 1994
1994 TBV 1994/04 Ass.Ovk EEG met Polen en Hongarije 09 mrt. 1994 1994
1994 TBV 1994/05 Leges en mvv procedure (zie ook: TBV 1994/90 en 90A) 01 apr. 1994 1994
1994 TBV 1994/06 Vergunning tot vestiging voor EG-onderdanen 23 mei 1994 1994
1994 TBV 1994/07 Verlaging van leges voor EG onderdanen: van Fl. 1000 naar Fl. 125 23 mei 1994 1994
1994 TBV 1994/08 Nieuw document; instructie; Vreemdelingendocument en D-stamkaart 04 jul. 1994 1994
1994 TBV 1994/09 Sticker i.p.v. stempel in paspoort 29 jul. 1994 1994
1994 TBV 1994/10 Wet voorkoming schijnhuwelijken 17 okt. 1994 1994
1994 TBV 1994/11 Invoering sofinummer; vervangt TBV 1991/44 11 nov. 1994 1994
1994 TBV 1994/12 Opnieuw Wijziging legesbedragen; nu van Fl. 125 naar Fl.35 (zie TBV 1994/07) 28 dec. 1994 473207/94/IND
1994 TBV 1994/13 Onbekend Onbekend 1994
1994 TBV 1994/14 Langdurig illegalen 474172/94/IND 27 dec. 1994

1994 Overzicht aanvulling nr 12 van de Vc94 471462/94/IND 27 dec. 1994

Latere jaren
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001