Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1997

Eerdere jaren
1994 1995 1996

1997 TBV94 1997/1 Toezenden en uitreiken van beschikkingen 607071/97/IND 20 feb.1997
1997 TBV94 1997/2 Inzake de voorwaarden van het driejarenbeleid 606229/97/IND 14 feb. 1997
1997 TBV94 1997/3 Uitwisseling gegevens Belastingdienst - Vreemdelingendienst
Zie ook: TBV82 1991/44
en: TBV94 1994/11
591080/96/IND 06 mrt. 1997
1997 TBV94 1997/4 Verlenging van de geldigheidsduur van de vvtv van Somalische asielzoekers 619533/97/IND 18 apr. 1997
1997 TBV94 1997/5 Voortgezet verblijf na verbroken huwelijk/relatie 1614927/97/IND 24 jun. 1997
1997 TBV94 1997/6 Uitreiken van beschikkingen 607071/97/IND 20/06/1997
1997 TBV94 1997/7 Overeenkomst van Dublin TBV 1997/7 630207/97/IND 7 aug. 1997
1997 TBV94 1997/8 Beoordeling losse dienstverbanden 19 aug. 1997
1997 TBV94 1997/9 onbekend
1997 TBV94 1997/10 Doorlating onder voorwaarden (sticker) 646389/97/IND 01/09/1997
1997 TBV94 1997/11 Normbedragen 639720/97/IND 27 nov. 1997
1997 TBV94 1997/12 Vreemdelingenvoorschriften AWB (3e tranche) 666457/97/IND 04 dec. 1997
1997 TBV94 1997/13 Verlenging, niet-verlenging, intrekking vvtv 662700/97/IND 27 nov. 1997

1997 Overzicht aanvulling nr 17 van de Vc94 636709/97/IND 14 jul. 1997
1997 Overzicht aanvulling nr 18 van de Vc94 onbekend
1997 Overzicht aanvulling nr 19 van de Vc94 636709/97/IND 17 nov. 1997

Latere jaren
1998 1999 2000 2001