Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994
en Werkinstructies
uit 2000

Eerdere jaren
1994 1995 1996 1997 1998 1999

TBV nr Werkinstr.nr. omschrijving datum kenmerk
2000 TBV94 2000/1 Overzicht nog geldige TBV's 5003344/00/IND 28-01-2000
2000 TBV94 2000/2 Arbeidsmarktactiverende maatregelen 01-01-2000 5003345/00/IND
2000 Werkinstructie 215
is uitwerking van:
TBV94 1999/22
Iran 10-01-2000
2000 Werkinstructie 216 Sierra Leone 14-01-2000
2000 Werkinstructie 217 Oorlogsmisdrijven 20-01-2000
2000 TBV94 2000/3 Werkinstructie 218 DNA-onderzoek gezinshereniging 11-02-2000 5004912/00/IND
2000 TBV94 2000/4 Duurzaam verblijf status van diplomatieke ambtenaar 01-02-2000 5003350/00/IND
2000 TBV94 2000/5 Wijziging Hoofdstuk B7 Vc 17-02-2000 5007694/00/IND
2000 Werkinstructie 219 Homoseksuelen 24-02-2000
2000 Werkinstructie 220 Afghanistan 24-02-2000
2000 TBV94 2000/6 Leeftijdsonderzoek in de AC-procedure 30-03-2000 5016136/00/IND
2000 TBV94 2000/7 verlenging TBV94 1996/1 (ama's) 18-04-2000 5009142/00/IND
2000 Werkinstructie 223 Sierra Leone 20-04-2000
2000 Werkinstructie 224 Somalië 21-04-2000
2000 TBV94 2000/8 vvtv's ethische Albanezen 03-05-2000 5007970/00/IND
2000 TBV94 2000/9 DNA-onderzoek 01-05-2000 020376/00/IND
2000 TBV94 2000/10 Grensbewakingscirc. EK-2000 08-05-2000 5025378/00/IND
2000 Werkinstructie 225 inschakelen medisch adviseur 15-05-2000
2000 TBV94 2000/11 Somalië 23-05-2000 5019097/00/IND
2000 TBV94 2000/12 Srebrenica 05-06-2000 5012549/00/IND
2000 Werkinstructie 226 Nigeria 08-06-2000
2000 Werkinstructie 227 Taalanalyse 23-05-2000
2000 TBV94 2000/13 Normbedragen 22-06-2000 5034172/00/IND
2000 TBV94 2000/14 mvv 06-07-2000 5003385/2000/IND
2000 Werkinstructie 228 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 19-07-2000
2000 TBV94 2000/15 Uitwisseling (au-pair e.d.) 26-07-2000 5029673/00/IND
2000 Werkinstructie 229 Georgië 28-07-2000
2000 Werkinstructie 230 Congo-Brazzaville 28-07-2000
2000 Werkinstructie 231 Azerbeidzjan 28-07-2000
2000 Werkinstructie 232 Algerije 28-07-2000
2000 Werkinstructie 233 Toepassing art 15c Vw 31-07-2000
2000 Werkinstructie 233 rectificatie Toepassing art 15c Vw 11-10-2000
2000 Werkinstructie 234 Joegoslavië desertie 07-08-2000
2000 TBV94 2000/16 Werkinstructie 239 * vvtv derdelandenexceptie 31-07-2000 5043378/00/IND
2000 TBV94 2000/17 toepassing art 15c Vw (REK uitspraak 19 mrt 1999) 01-08-2000 5029677/00/IND
2000 TBV94 2000/18 verblijfsrecht van ex-Nederlanders 15-08-2000 5042399/00/IND
2000 TBV94 2000/19 buitenlandse prostituees 30-08-2000 5014931/00/IND
2000 Werkinstructie 235 Armenië 14-09-2000
2000 TBV94 2000/20 Molukkers 15-09-2000 5047527/00/IND
2000 Werkinstructie 237 Sudan 25-09-2000
2000 TBV94 2000/21 mensenhandel 01-10-2000 5034907/00/IND
2000 TBV94 2000/22 Sudan 18-10-2000 5034910/00/IND
2000 TBV94 2000/23 model formulier gemeenschapsonderdanen 19-10-2000 5058740/00/IND
2000 TBV94 2000/24 Schijnhuwelijken 15-11-2000 5044970/00/IND
2000 TBV94 2000/25 Rechtspositie vrouwen 098-12-2000 5028233/00/IND
2000 TBV94 2000/26 art 7a maatregel (grenshospitiumplaatsing) en IF (mensenrechtenschendingnen) 15-12-2000 5034929/00/IND
2000 TBV94 2000/27 au pair-beleid en jeugduitwisseling 15-12-2000 5068277/00/IND
2000 TBV94 2000/28 Normbedragen Abw en WSF 19-12-2000 5068230/00/IND
2000 TBV94 2000/29 Staatlozen, buitenschuld criterium 20-12-2000 5058334/00/IND
2000 TBV94 2000/30 ama's 29-12-2000 5068215/00/IND

Latere jaren
2001