Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1996

Eerdere jaren
1994 1995

1996 TBV94 1996/1 Ama's 543335/96/IND 12/03/1996
1996 TBV94 1996/2 Voorwaardelijke vergunningen tot verblijf 521108/95/IND 22 mrt. 1996
1996 TBV94 1996/3 Slachtoffers Vrouwenhandel 546535/96/IND 15/04/1996
1996 TBV94 1996/4 Langdurig illegalen 551549/96/IND 8 mei 1996
1996 TBV94 1996/5 Instelling Asielzoekerscentrum; plaatsingsprocedure Ter Apel 25 jun. 1996
1996 TBV94 1996/6 Regeling tijdelijk terugkerende Bosniƫrs 563567/96/IND 22 jul 1996
1996 TBV94 1996/7 Beneluxregeling vrij reizen 570151/96/IND 10 mei 1996
1996 TBV94 1996/8 Niet-verlenging voorwaardelijke vergunning tot verblijf 567432/95/IND 23 jul. 1996
1996 TBV94 1996/9 Gezinshereniging en gezinsvorming 579755/96/IND 19 sep. 1996
1996 TBV94 1996/10 Documenten voor voormalig gedoogden 574785/96/IND 19 sep. 1996
1996 TBV94 1996/11 Verstekelingen 579759/96/IND 30 okt. 1996
1996 TBV94 1996/12 Voorwaarden driejarenbeleid 564776/96/IND 3 dec. 1996
1996 TBV94 1996/12-1 Rectificatie nummer: Voorwaarden driejarenbeleid
1996 TBV94 1996/13 Vtv-aanvraag na drie jaar vvtv-houderschap 591072/96/IND 13 dec. 1996
1996 TBV94 1996/14 Nieuwe vreemdelingendocumenten 593730/96/IND 19 dec. 1996
1996 TBV94 1996/15 Verlenging geldigheidsduur voorwaardelijke vergunning tot verblijf 593709/96/IND 18 dec. 1996

1996 Overzicht aanvulling nr 14 van de Vc94 26 mrt. 1996
1996 Overzicht aanvulling nr 15 van de Vc94 10 mei 1996
1996 Overzicht aanvulling nr 16 van de Vc94 23 dec. 1996

Latere jaren
1997 1998 1999 2000 2001