Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1999

Eerdere jaren
1994 1995 1996 1997 1998

1999 TBV94 1999/1 Normbedragen Abw 722648/98/IND 01/01/1999
1999 TBV94 1999/2 Presentatie asielzoekers 731830/99/IND 01/02/1999
1999 TBV94 1999/3 Ongedocumenteerde asielzoekers 728703/98/IND 22/01/1999
1999 TBV94 1999/4 Nieuwe stickers verblijfsaantekeningen 743655/99/IND 01/02/1999
1999 TBV94 1999/5 Verblijfsrecht kinderen 731775/99/IND 03/02/1999
1999 TBV94 1999/6 Piketregelingen (AC_Schiphol) 735196/98/IND 26/02/1999
1999 TBV94 1999/7 Uitreiking van beschikkint 744727/99/IND 30/03/1999
1999 TBV94 1999/8 Aanpassing AC-procedure_Schiphol 722776/98/IND 12/04/1999
1999 TBV94 1999/9 Blijvend volledig arbeidsongeschikt 727057/98/IND 26/05/1999
1999 TBV94 1999/10 Voorschriften dossier- en documentenvervoer 764340/99/IND 19/05/1999
1999 TBV94 1999/11 Onthouding Opvang Dublinclaimanten 764712/99/IND 11/06/1999
1999 TBV94 1999/12 Wijziging aanmeldcentrum-procedure 692830/99/IND 11/06/1999
1999 TBV94 1999/13 Verlenging TBV 764713/99/IND 10/06/1999
1999 TBV94 1999/14 Klachtprocedure IND 744727/99/IND 28/06/1999
1999 TBV94 1999/15 Normbedragen per 1 juli 1999 771944/99/IND 01/07/1999
1999 TBV94 1999/16 Documenten en veiligheidsfouillering 768181/99/IND 17/08/1999
1999 TBV94 1999/17 Wijziging rappelbrief verlenging geldigheidsduur verblijfsvergunning 763367/99/IND 02/08/1999
1999 TBV94 1999/18 Arbeidsmarktaantekeningen 780929/99/IND 01/09/1999
1999 TBV94 1999/19 Vreemdelingen die een strafbaar feit hebben begaan 781151/99/IND 19/08/1999
1999 TBV94 1999/20 Wijziging afspraken voor asielaanvraag 785629/99/IND 15/09/1999
1999 TBV94 1999/21 Wijziging aanmeldcentrumprocedure 781191/99/IND 24/09/1999
1999 TBV94 1999/22 Vreemdelingencirculaire TBV 1992/22 770139/99/IND 29/09/1999
1999 TBV94 1999/23 Tijdelijke regeling witte illegalen 790851/99/IND 01/10/1999
1999 TBV94 1999/24 Gelegaliseerde bescheiden betreffende de staat van personen 806650/99/IND 14/12/1999
1999 TBV94 1999/25 TBV Normbedragen per 1 januari 2000 806653/99/IND 01/01/2000
1999 TBV94 1999/26 Bureau van de Medisch Adviseur 807501/99/IND 21/12/1999

Latere jaren
2000 2001