Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1994
  Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1994 uit 1995

Eerdere jaren
1994

1995 TBV94 1995/1 Circulaire Langdurig Illegalen 483470/95/IND 07/03/1995
1995 TBV94 1995/2 Inwerkingstelling Uitvoeringsovereenkomst Akkoord van Schengen 472925/94/IND 23 mrt. 1995
1995 TBV94 1995/3 Circulaire Machtiging tot Voorlopig Verblijf 486651/95/IND 28 mrt. 1995
1995 TBV94 1995/4 Aanmelding asielzoekers 501838/95/IND 14 jun. 1995
1995 TBV94 1995/5 Reizigerslijst voor schoolreizen 508494/95/IND 03/08/1995
1995 TBV94 1995/6 SIS-signalering 508504/95/IND 07/08/1995
1995 TBV94 1995/7 Overname ovk Roemenië 508558/95/IND 08/08/1995

1995 Overzicht aanvulling nr 13 van de Vc94 497911/IND/95 8 jun. 1994

Latere jaren
1996 1997 1998 1999 2000 2001