Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971

1972 TBV66 1972 01 Vademecum voor buitenlandse werknemers AJZ 3475/E-2273-A-250 26/04/1972 Deel A
TBV66 1972 02 Verlenen van vergunning tot vestiging AJZ 1334/E-633-A256 21/08/1972 Deel C
TBV66 1972 03 Knoeierijen met paspoorten en andere identiteitspapieren AJZ 1334/E-633 A.253 12/06/1972 Deel D
TBV66 1972 04 beëindiging verblijf bij veroordeling AJZ 1334/E-633-A-254 30/06/1972 Deel D
TBV66 1972 05 Verscherpt toezicht i.v.m. terroristische activiteiten 3243/C-675 TVG-A-259 03/11/1972 Deel D
TBV66 1972 06 Ingenomen gelden bij verwijdering van vreemdelingen 3821/E-2432-A-25B TVG 27/09/1972 Deel E
TBV66 1972 07 Toelating Denemarken, Ierland en Groot-Brittanië tot de Europese Gemeenschappen 3631/E-2296-A-262 TVG 05/12/1972 Deel G-1
TBV66 1972 08 Nieuwe E.E.G.-voorschriften AJZ 1334/E-633-A-260 05/12/1972 Bijlage G-1-b
TBV66 1972 09 Beperking vergunning tot verblijf buitenlandse werknemers 1334/E-633-A 263 TVG 11/12/1972 Deel G-4
TBV66 1972 10 Kwantitatieve informatie omtrent het in Nederland aanwezige aantal vreemdelingen 384e/E-2454-A-261 TVG 30/11/1972 Deel G-4

Latere jaren
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982