Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972

1973 TBV66 1973 01 Verlenen van vergunning tot vestiging 1334/E-633 TVG-A 256a 04/07/1973 Deel C
TBV66 1973 02 Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie 1334/E-633 TVG-A 270 04/07/1973 Deel H
TBV66 1973 03 Nieuwe Tekst: Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie 1334/E-633 TVG-A 270. 04/07/1973 Deel C
TBV66 1973 04 Toepassing vreemdelingenvoorschriften t.a.v. Britse onderdanen 3631/E-2296-A-273 TVG 11/09/1973 Deel C
TBV66 1973 05 Zigeuners 809/E-347-A-266 TVG 10/07/1973 Deel D
TBV66 1973 06 Toetreding Groot-Brittannië tot de Europese Gemeenschappen (status bewoners van Gibraltar) 3631/E-2296-A-264 TVG 16/01/1973 Deel G-1
TBV66 1973 07 Asielzoekers 3934/E-2522-A-271 18/07/1973 Deel G-2
TBV66 1973 08 Bezoekers- en telefoonverkeer met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking AJZ 2844/E-633-A 269 23/05/1973 Deel H-1

Latere jaren
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982