Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980

1981 TBV66 1981 01 Opgave van de namen functies, kamer- en toestelnummers van de medewerkers van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 4871/E-3597-1-371 26/02/1981 -
TBV66 1981 02 Verlening van vergunningen tot verblijf, onder garantstelling, voor het ondergaan van medische behandeling hier te lande AJZ 1334/E-633-A-373 31/03/1981 Deel C
TBV66 1981 03 Wijziging vreemdelingenvoorschriften AJZ 1334/E-633-A-375 31/07/1981 Deel C
TBV66 1981 04 Wijziging art 24a VV AJZ 1334/E-633-A-382 28/10/1981 Deel C
TBV66 1981 05 Onderzoek aan kleding of lichaam AJZ 809/E-347-A-369 30/01/1981 Deel D
TBV66 1981 06 Onderzoeke aan kleding of lichaam AJZ 809/E-347-A-369a 16/03/1981 Deel D
TBV66 1981 07 Wijziging vreemdelingenvoorschriften AJZ 1334/E-633-A-370 19/02/1981 Deel G-1
TBV66 1981 08 Toetreding Griekenland tot de EUropese Gemeenschappen AJZ 1334/E-633-A-370 19/02/1981 Deel G-1
TBV66 1981 09 Identiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de Internationale Thee Promotie Associatie (ITPA) AJZ 5435/E-4007-376 24/06/1981 Deel G-3
TBV66 1981 10 Identiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de Internationale Dienst voor Nationaal Landbouwkundig ONderzoek (ISNAR) AJZ 5435/E-4006-377 06/07/1981 Deel G-3
TBV66 1981 11 Geldigheid van huwelijken gesloten tussen vreemdelingen van Turkse nationaliteit/beroep op gezinshereniging AJZ 5450/E-4015-A-380 20/07/1981 Deel G-4
TBV66 1981 12 Wijziging Vreemdelingenvoorschrift AJZ 1334/E-633-A-379 31/07/1981 Deel G-4
TBV66 1981 13 Vreemdelingenvoorschriften Surinaamse Onderdanen (brief zonder toelichting) AJZ 1334/E-633-A-372 30/03/1981 Deel G-9
TBV66 1981 14 Vreemdelingenvoorschriften Surinaamse Onderdanen (brief met toelichting) AJZ 1334/E-633-A-372 30/03/1981 Deel G-9
TBV66 1981 15 Automatisering administratie directie Vreemdelingenzaken AJZ 3848/E-2454-A-378 31/07/1981 Deel H-2
TBV66 1981 16 Positie buitenlandse onderwijzers bij gewoon lager onderwijs AJZ 4511/E-3345-368 02/02/1981 Deel H-6

Latere jaren
1982