Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1979 TBV66 1979 01 Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland AJZ 849/E-367-TVG-A-343 28/05/1979 Deel A
TBV66 1979 02 Vreemdelingebeleid AJZ 4984-E3677 26/06/1979 Deel A
TBV66 1979 03 Opgave huidige personele bezetting van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 3976/E-2951-A-347 11/07/1979 Deel A
TBV66 1979 04 Opgave van de namen en doorkiesnummers van de medewerkers van de directie Vreemdelingenzaken AJZ 4871/E-3597-TVg-A-346 11/07/1979
TBV66 1979 05 Australische Certificate of Identity en Document of Identity AJZ 338/E-132-TVG-A-341 09/01/1979 Deel C
TBV66 1979 06 Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld in bijlage 5a VV AJZ 4183/E-3095-A-344 25/06/1979 Deel C
TBV66 1979 07 Bijstand vreemdelingen AJZ 1334/E-633-A-351 06/12/1979 Deel C
TBV66 1979 08 Plaatsen van aantekening in reisdocumenten van vreemdelingen AJZ 300/E-114-A-340 09/01/1979 Deel D
TBV66 1979 09 Buitenlandse zeelieden AJZ 4106/E-3041-A-342 25/04/1979 Deel G-4

Latere jaren
1980
1981
1982