Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1977 TBV66 1977 01 Aanwijzing hoofd van de hoofdafdeling Toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking AJZ 173/F-8A-312 31/01/1977 -
TBV66 1977 02 Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand AJZ 1334/E-633-318 01/12/1977 Deel C
TBV66 1977 03 Wijziging art. 47 Vb en enkele wijzigingen in het VV AJZ 1334/E-633-317 17/12/1977 Deel C
TBV66 1977 04 Onderdanen van Rhodesië in het bezit van Britse Concessionary passports AJZ 3211/E-1292 TVG-A 321 22/08/1977 Deel C
TBV66 1977 05 Fantasiepaspoorten AJZ 4257/E-3152-323 01/11/1977 Deel C
TBV66 1977 06 Kennisgeving van een ongewenstverklaring ex art. 21 van de Vreemdelingenwet AJZ 3661/E-2321-A-324 10/11/1977 Deel D
TBV66 1977 07 Procedures in kort geding AJZ 1334/E-633-A314 21/03/1977 Deel F
TBV66 1977 08 EEG voorschriften AJZ 1334/E-633-319 16/12/1977 Deel G-1
TBV66 1977 09 wijziging van het Vreemdelingenbesluit ten behoeve van begunstigde E.E.G.-onderdanen AJZ 1334/E-633-A-327 20/12/1977 Deel G-1
TBV66 1977 10 het stellen van aantekeningen inzake verzoeken om toelating als vluchteling en vergunning tot verblijf. AJZ 3934/E-2522-A-325 07/11/1977 Deel G-2
TBV66 1977 11 Wet betreffend de positie van Molukkers AJZ 4518/E-3349-A 310 24/01/1977 Deel G-6
TBV66 1977 12 Inzending registers AJZ 3848/E 2454-A309a 26/07/1977 Deel H-2
TBV66 1977 13 Afgifte van visa aan onderdanen van Oosteuropese landen AJZ 1334/E-633-A-316 25/04/1977 Deel H-3

Latere jaren
1978
1979
1980
1981
1982