Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1976 TBV66 1976 01 Wijziging benaming Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 3976/E 2951-A 306 02/06/1976 Deel A
TBV66 1976 02 Terugbetaling waarborgsommen aan Turkse werknemers 2485/E 1536 TVG - A 304 24/02/1976 Deel C
TBV66 1976 03 Behandelingsverzoek herzieningsverzoeken AJZ. 1334/E-633-A 190 18/10/1976 Deel E bijlage 10
TBV66 1976 04 Wijziging Vreemdelingenwet (Stb. 1975/284) AJZ 334/E-633-A 192 10/11/1976 Deel F
TBV66 1976 05 Wijziging in behandeling van asielverzoeken 3934/E-2522-1-308 14/12/1976 Deel G-2
TBV66 1976 06 Verstrekken van gegevens over de regularisatie van illegale buitenlandse werknemers 4202/E3110 TVG-A 289-IIe 26/04/1976 Deel G-4
TBV66 1976 07 Wet betreffende de positie van Molukkers AJZ 4518/E-3349-A 310 30/12/1976 Deel G-6
TBV66 1976 08 Vreemdelingenadministratie AJZ 3848jE2454-BTU. 309 06/12/1976 Deel H-2

Latere jaren
1977
1978
1979
1980
1981
1982