Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979

1980 TBV66 1980 01 Aanwijzing hoofd van de afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht Uitvoering, tevens plv. hoofd van de hoofdafdeling Toezioht Vreemdelingen en Grensbewaking e.a. AJZ 4854/F-523-A-354 09/05/1980 Deel A
TBV66 1980 02 Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet AJZ 4950/E-3652 10/09/1980 Deel A
TBV66 1980 03 32e wijziging Vc AJZ 1334/E-633-353 09/01/1980 Deel C
TBV66 1980 04 Binnenkomst en/of verblijf zonder m.v.v. AJZ 1334/E-633-A-360 10/06/1980 Deel C
TBV66 1980 05 Verzoeken om een vergunning tot verblijf, niet in persoon ingediend AJZ 4432/E-3290-A-363 02/09/1980 Deel C
TBV66 1980 06 Bijstand aan vreemdelingen AJZ 1334/E-633-A-365 01/10/1980 Deel C
TBV66 1980 07 Nieuwe modellen bevel tot bewaring AJZ 1334/E-633-359 05/06/1980 Deel E
TBV66 1980 08 Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers AJZ 1888/E-979-A-356 06/05/1980 Deel G-4
TBV66 1980 09 Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers (aanvulling mbt datum) AJZ 1888/E-979-A-356a 09/05/1980 Deel G-4
TBV66 1980 10 Toelating van meerderharige kinderen i.v.m. huisvestingssituatie AJZ 4984/E-3677-A-361 25/07/1980 Deel G-4
TBV66 1980 11 Onbekend - - -
TBV66 1980 12 Statistische gegevens AJZ 3848/E-2454-A-355 31/03/1980 Deel H-2
TBV66 1980 13 Inzenden van registers AJZ 3848/E 2454-A-357-neg 01/05/1980 Deel H-2
TBV66 1980 14 Inzenden van registers AJZ 3848/E 2454-A-364 02/09/1980 Deel H-2
TBV66 1980 15 Arbeid door vreemdelingen via zogeheten uitleen-en doorzendbureaus AJZ 4605/E-3411-A-362 01/09/1980 Deel H-6

Latere jaren
- 1981 - 1982