Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1978 TBV66 1978 01 Verhuizing AJZ 4871/E-3597-A-337 0/11/1978 -
TBV66 1978 02 Vervallen van rechtswege van vergunning tot vestiKing AJZ 2128/E-1649-A-333 23/05/1978 Deel C
TBV66 1978 03 Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid AJZ 4012/E-2979-A-294 29/06/1978 Deel C
TBV66 1978 04 Vergunning to vestiging AJZ. l334/E-633-A-338 30/11/1978 Deel C
TBV66 1978 05 Erkenning Spaanse identiteitskaart AJZ 482/E-186 TVG -A.329 20/03/1978 Deel C
TBV66 1978 06 Fantasiepaspoorten AJZ 4257/E-3152-335 01/11/1978 Deel C
TBV66 1978 07 Het verstrekken van inlichtingen aan diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen hier te lande AJZ 144/E-71-1-334 21/07/1978 Deel D
TBV66 1978 08 identiteitskaart personeelsleden van het Europees Octrooibureau te 's-Gravenhagej/Rijswijk AJZ 4350/E-3217-A-332 16/05/1978 Deel G-3
TBV66 1978 09 Tewerkstelling van Zuidslavische arbeidskrachten AJZ 3838/E 2445-A-330 20/03/1978 Deel G-4
TBV66 1978 10 Paspoort Molukkers AJZ 4518/E-3349-A-339 11/12/1978 Deel G-6

Latere jaren
1979
1980
1981
1982