Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1975 TBV66 1975 01 Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld in bijlage 5a VV 4183/E 3095 TVG-A 286 20/02/1975 Deel C
TBV66 1975 02 Visumplicht Pakistan 3952/E-2535-A-292 TVG 20/02/1975 (?) Deel C
TBV66 1975 03 Het heffen van waarborgsommen 1334/E 633-TVG-A 287 01/03/1975 Deel C
TBV66 1975 04 Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid AJZ 4012/E-2979-A-294 07/07/1975 Deel C
TBV66 1975 05 Nieuwe Tekst: Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid AJZ 4012/E-2979-A-294 07/07/1975 Deel C
TBV66 1975 06 Gedetineerde vreemdelingen 4127/E 3057 TVG-A 288 03/03/1975 Deel E
TBV66 1975 07 Toepassing art. 15 Vw AJZ 3934/E-2522-A-297 31/10/1975 Deel G-2
TBV66 1975 08 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289 17/03/1975 Deel G-4
TBV66 1975 09 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E 3110-A.289a 21/03/1975 Deel G-4
TBV66 1975 10 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289b 27/03/1975 Deel G-4
TBV66 1975 11 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289c 25/04/1975 Deel G-4
TBV66 1975 12 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289/II 30/05/1975 Deel G-4
TBV66 1975 13 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289/IIa 25/06/1975 Deel G-4
TBV66 1975 14 Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289/II-b 25/06/1975 Deel G-4
TBV66 1975 15 Regularistatie verblijf illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E-3110-A-289/II-c 09/09/1975 Deel G-4
TBV66 1975 16 Regularistatie van illegale buitenlandse werknemers AJZ 4202/E 3110-A.289 II-d 04/12/1975 Deel G-4
TBV66 1975 17 Vreemdelingenadministratie 3379jE-2201-A-290 TVG 16/03/1975 Deel H-2
TBV66 1975 18 Vreemdelingenadministratie 3379/E-2201-TVG-A-300 14/11/1975 Deel H-2
TBV66 1975 19 Verzamelen van statistische gegevens 3848/E-2454-TVG-A-301 01/12/1975 Deel H-2
TBV66 1975 20 Arbeidsvergunning vreemdelingen AJZ 4260/E-3155-A-296 01/10/1975 Deel H-6

Latere jaren
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982