Documentatie Database: Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire: TBV 1966
Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire van Vc 1966
uitgebracht in de jaren 1966 t/m 1982
jaar aanduiding omschrijving kenmerk datum m.b.t.

Eerdere jaren
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1974 TBV66 1974 01 Zigeuners 809/E-347-A-282 TVG 16/07/1974 Deel D
TBV66 1974 02 Verstrekken van gegevens omtrent vreemdelingen, die in een strafinrichting worden opgenomen 4127/E-3057-A-283 TVG 15/08/1974 Deel E
TBV66 1974 03 Nieuwe E.E.G.-voorschriften AJZ 1334/E-633-A-280 04/07/1974 Deel G-1
TBV66 1974 04 Behandeling van asielaanvragen AJZ 3934/E-2522-A-276 21/02/1974 Deel G-2
TBV66 1974 05 Toepassing art. 15 Vw AJZ 3934/E-2522-A-284 15/10/1974 Deel G-2

Latere jaren
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982